Instytucje prawa cywilnego w planowaniu przestrzennym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje prawa cywilnego w planowaniu przestrzennym - strona 1

Fragment notatki:

Podstawowe instytucje prawa cywilnego odgrywające role w planowaniu przestrzennym. Podstawowymi instytucjami prawa cywilnego odgrywającymi rolę w planowaniu przestrzennym są prawa rzeczowe czyli:
prawo własności - W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.
użytkowanie wieczyste - Polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością skarbu państwa, województwa, powiatu bądź gminy osobie fizycznej lub prawnej na czas określony 99 lat. ograniczone prawa rzeczowe Służebność - ograniczone prawo rzeczowe, obciążające nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości zwanej władnącą (służebność gruntowa), albo zapewnienie zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej (służebność osobista). Użytkowanie - jedno z ograniczonych praw rzeczowych, wyrażające się w obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i pobierania jej pożytków. Hipotekę - Służy zabezpieczeniu spłaty konkretnej wierzytelności (długu) - dzięki hipotece wierzyciel (w przypadku kredytu jest to bank) może dochodzić spłaty długu z danej nieruchomości (np. w przypadku gdy sam dłużnik stał się niewypłacalny). Zastaw - jest ustanawiany w celu zabezpieczenia wierzytelności. Spółdzielcze prawa do lokalu - na jego treść składają się dwa podstawowe uprawnienia: prawo do korzystania z lokalu oraz prawo do rozporządzania swoim prawem w tym wynajęcia albo oddania do bezpłatnego korzystania zgodnie z przeznaczeniem lokalu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz