Instytucja sporu o właściwość - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucja sporu o właściwość - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Instytucja sporu o właściwość.
Instytucja sporu o właściwość nie została uregulowana wprost w op., jednakowoż jej konstrukcja jest podobna do tej z np. kpa. Spór o właściwość to sytuacja dwojakiego rodzaju. Mamy bowiem:
@ spór negatywny  żaden z organów nie uważa się za właściwy do załatwienia danej sprawy
@ spór pozytywny  co najmniej dwa organy uważają się za właściwe do załatwienia danej sprawy.
Art. 19 op., opisuje jaki organ rozstrzyga spory pomiędzy poszczególnymi organami. Spór rozstrzyga się w drodze postanowienia na wniosek organu będącego stroną sporu.
Art. 19 § 1 op: organy w sporze  kto rozstrzyga spór:
@ Naczelnicy US na obszarze wł.miejsc. tego samego dyrektora IS  dyrektor tej IS.
@ Naczelnicy US na obszarze wł.miejsc. różnych dyrektorów IS  minister właściwy ds. finansów publicznych (wniosek wnosi właściwy naczelnik US za pośrednictwem wł. Dyr. IS)
@ Naczelnicy UC na obszarze wł.miejsc. tego samego dyrektora IC  dyrektor tej IC.
@ Naczelnicy UC na obszarze wł.miejsc. różnych dyrektorów IC  minister właściwy ds. finansów publicznych (wniosek wnosi właściwy naczelnik UC za pośrednictwem wł. Dyr. IC)
@ Wójt, burmistrz, prezydent miasta vs. Naczelnik US/UC  sąd administracyjny
@ między marszałkami województw  sad administracyjny
@ pozostałe przypadki  minister właściwy ds. finansów publicznych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz