Instrumenty finansowe o stałym dochodzie- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty finansowe o stałym dochodzie- wykład 2 - strona 1 Instrumenty finansowe o stałym dochodzie- wykład 2 - strona 2 Instrumenty finansowe o stałym dochodzie- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Instrumenty finansowe o stałym dochodzie dr Ewa Dziwok Wykład 2
Dyskonto proste i instrumenty dyskontowe
3.1 Bony skarbowe
Bony skarbowe - instrument dyskontowy emitowany
przez Ministerstwo Finansow za pośrednictwem NBP
w celu pozyskania Śródków na finansowanie deficytu
budżetowego.
Parametry bonu skarbowego:
_ termin zakupu
_ terminem wykupu (maturity)
_ cena zakupu
_ wartość nominalna (10.000 PLN)
_ stopa dyskontowa lub procentowa
Bony skarbowe
_ dyskontowy instrument (emitowany z dyskontem,
bez kuponu, w momencie zapadalności - nominał)
_ zbywalny (przed terminem zapadalności)
_ rynek wtórny (największy na świecie)
_ emitowany przez rząd (jego ryzyko kredytowe
wynosi zero)
_ stopa dyskontowa - w USA i Wielkiej Brytanii
kwotowana; pozostałe kraje - teoretyczna stopa
dochodowości
_ zapadalność do roku (podawana w tygodniach
3.2 papiery komercyjne
Papiery komercyjne, (Commercial Papers lub krotko CP's) -
instrumenty dłużne emitowane przez podmioty
gospodarcze, chcące pozyskać środki bezpośrednio z
rynku pieniężnego. Jest to więc forma kredytu, w
wyniku której następuje bezpośredni przepływ
pieniądza - od pożyczkodawcy do pożyczkobiorcy.
Papiery komercyjne
_ emitowane przez firmy w celu otrzymania
krótkoterminowych Śródków
(USA: od 1-270 dni, gł. bardzo krótkie terminy; Europa: 2-365, gł. 30-180)
_ emitowany z dyskontem, choć zdarzają się również
procentowe papiery komercyjne
(w USA - zawsze z dyskontem, kwotowane w oparciu o stopę d)
_ zbywalny (przed terminem zapadalności)
_ obrót wtórny
_ niezabezpieczony (ryzyko kredytowe szacowane przez
agencje ratingowe)
3.3 Weksle
_ zobowiązanie do zapłaty w przyszłości
_ dyskontowy papier wartościowy, kwotowany na bazie
stopy dyskontowej (USA, Wielka Brytania) oraz
teoretycznej procentowej
_ redyskontowanie - proces odsprzedaży przed
terminem wykupu (eligible/ineligible bill)
_ możliwość obrotu
_ ryzyko kredytowe uzależnione jest od formy gwarancji
_ w Polsce oparty na oprocentowaniu z góry
3.4 Instrumenty dyskontowe a procentowe
Instrumenty dyskontowe
_ emitowane z dyskontem
_ wykup po nominale
_ odsetki to dyskonto
(D=FVnd )
_ oprocentowanie to stopa
dyskontowa


(…)


(ceną)
D = FV − P
d - stopa dyskontowa, tj. stopa dla kapitalizacji z góry
P - kapitał początkowy (cena instrumentu)
FV - kapitał końcowy (nominał)
Dt - dyskonto (odsetki) dla dowolnego okresu t=1,2…n
36. Procent prosty a dyskonto proste
Przykład 5
Znaleźć dyskonto dla 45- dniowego papieru wartościowego o
nominale 10.000 i stopie dyskontowej 3,4462% (baza 360)
Przykład 6
Znaleźć stopę procentową…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz