Instalacja odzysku wody ze ścieków miejskich biologicznie oczyszczonych-projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instalacja odzysku wody ze ścieków miejskich biologicznie oczyszczonych-projekt - strona 1 Instalacja odzysku wody ze ścieków miejskich biologicznie oczyszczonych-projekt - strona 2

Fragment notatki:

CEL PROJEKTU :
Celem projektu było zaprojektowanie instalacji odzysku wody ze ścieków miejskich biologicznie oczyszczonych. Odzyskana woda zostanie następnie przeznaczona do zasilania systemu wody obiegowej w zakładzie przemysłowym. Ilość wody obiegowej wynosi : Q = 7500 m3/h.
PARAMETRY ŚCIEKÓW BIOLOGICZNIE OCZYSZCZONYCH : Temperatura - 20 o C = 293K
Odczyn - pH = 7,5
Azot amonowy - 5mgN-NH4/l
Fosfor ogólny - 4mgP/l
Twardość ogólna - 400mgCaCO3/l = 8,0mval/l
Zasadowość - 400mgCaCO3/l = 8,0mval/l
Substancje rozpuszczone - 500mg/l
Zawiesina - 35 mg/l
Wolny CO2 =15mgCO2/l = 0,3mval/l
Stężenie kationów : Ca2+ = 50mg/l
Mg2+ = 10mg/l
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY :
Do przygotowania wody uzupełniającej dla celów chłodniczych, proponuję następujący schemat technologiczny. Na początku ścieki powinny zostać poddane dekarbonizacji przez dodawanie do nich wodorotlenku wapnia. Po komorze szybkiego mieszania ze ścieków wytrącą się w osadniku, fosforan wapnia, wodorotlenek magnezu i węglan wapnia. Zastosowanie tego procesu spowoduje, że w przewodach, nie będzie wytrącać się węglan wapnia, oraz to że zostanie usunięty fosfor, czynnik powodujący wzrost mikroorganizmów. Zmniejszenie twardości wody jest procesem niezbędnym w przygotowaniu wody dla celów chłodniczych. Następnym urządzeniem w układzie jest wieża desorpcyjna do odpędzania amoniaku, który po doprowadzeniu pH do wartości 11 (przez dodawanie wapna) występuje w postaci gazowej. Aby po dekarbonizacji woda odzyskała odpowiedni odczyn i żeby ustaliła się równowaga wapniowo-węglowa konieczne jest zastosowanie rekarbonizacji. Proponuję rekarbonizację dwustopniową, która w pewien sposób zwiększa efektywność usuwania fosforu, na skutek tego że wytrącający się węglan wapnia (w komorze sedymentacji) adsorbuje drobno zdyspergowane cząstki fosforanów wapniowych, ponadto ten model umożliwia odzysk wapna z osadów przez ich rekalcytację. Źródłem dwutlenku węgla do rekarbonizacji będą gazy z rekalcytacji osadów wapiennych. Ścieki po rekarbonizacji zostaną dodatkowo poddane dezynfekcji chlorem, w celu wyeliminowania z nich wszystkich organizmów żywych. Po przejściu przez cały układ technologiczny będą nadawały się do uzupełnienia wody obiegowej w zakładzie przemysłowym.
Komora szybkiego mieszania
Osadnik pionowy
Wieża desorpcyjna
Pozioma komora do dwustopniowej rekarbonizacji
Dezynfekcja
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz