Systemy oczyszczania ścieków

note /search

Projekt miejskiej oczyszczalni ścieków-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Systemy oczyszczania ścieków
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1708

Część opisowa 1, Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt miejskiej oczyszczalni ścieków w fazie koncepcji technologicznej z elementami projektu budowlanego wraz z gospodarką osadami. Podstawę merytoryczną pracy stanowią: - charakterystyka ilościowa i jakościowa ściek...

Instalacja odzysku wody ze ścieków miejskich biologicznie oczyszczonyc...

  • Politechnika Wrocławska
  • Systemy oczyszczania ścieków
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1778

CEL PROJEKTU : Celem projektu było zaprojektowanie instalacji odzysku wody ze ścieków miejskich biologicznie oczyszczonych. Odzyskana woda zostanie następnie przeznaczona do zasilania systemu wody obiegowej w zakładzie przemysłowym. Ilość wody obiegowej wynosi : Q = 7500 m3/h. PARAMETRY ŚCIEKÓW BI...