Zwilżalność - strona 3

Sedymentacja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1799

do flotacji zależy od stopnia ich zwilżalności. Cząstki o charakterze hydrofobowym są podatne na flotację...

Napięcie powierzchniowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1197

, który dla większości cieczy wynosi 2,1*10^(-7) J/K Zwilżalność vs. Niezwilżalność *Warynek zwilrzalności-jeżeli mamy...

Wykład 3, model krażenia odpadów, WYKŁAD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Iwona Kuczyńska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4900

fotometryczna; Wykorzystanie zwilżalności i niezwilżalności powierzchni. PROCESY GRANULOWANIA-mają za zadanie...

Nauka o materiałach - wykład 4

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1638

/2)γss/γsc Przypadki graniczne 1. Pełne zwilżanie 2. Brak zwilżalności θ = 0o θ = 180o gdy γss /γsc...

Gospodarka

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Strutyński
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1890

zwilżalności tych substancji przez ciecz. Substancja dobrze zwilżalna opada na dno naczynia...