Zwierciadło wód podziemnych

note /search

Wody podziemne - znaczenie

  • Politechnika Gdańska
  • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1127

zwierciadłem wód podziemnych a od dołu nieprzepuszczalnym spągiem. Warstwa wodonośna musi posiadać dostateczną...

Odsączalność - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • Hydrogeologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2653

ten występuje przy obniżaniu się zwierciadła wody podziemnej. Odsączalność wyraża się za pomocą współczynnika...

Pojęcie wodno-geologiczne

  • Politechnika Warszawska
  • Geologia inżynierska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

nieprzepuszczalny. Spadek hydrauliczny jest to zwierciadło wody podziemnej najczęściej wykazuje pewne pochylenie...