Zwierciadło wód podziemnych

ZWIERCIADŁO WÓD PODZIEMNYCH

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1337

ZWIERCIADŁO WÓD PODZIEMNYCH Rodzaje zwierciadła wód podziemnych zwierciadłem nazywamy górną...

Wody podziemne - znaczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1106

zwierciadłem wód podziemnych a od dołu nieprzepuszczalnym spągiem. Warstwa wodonośna musi posiadać dostateczną...

Odsączalność - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrogeologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2576

ten występuje przy obniżaniu się zwierciadła wody podziemnej. Odsączalność wyraża się za pomocą współczynnika...

Pojęcie wodno-geologiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

nieprzepuszczalny. Spadek hydrauliczny jest to zwierciadło wody podziemnej najczęściej wykazuje pewne pochylenie...