Zwierciadło wód podziemnych

ZWIERCIADŁO WÓD PODZIEMNYCH

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1323

ZWIERCIADŁO WÓD PODZIEMNYCH Rodzaje zwierciadła wód podziemnych zwierciadłem nazywamy górną...

Wody podziemne - znaczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092

zwierciadłem wód podziemnych a od dołu nieprzepuszczalnym spągiem. Warstwa wodonośna musi posiadać dostateczną...

Odsączalność - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrogeologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2520

ten występuje przy obniżaniu się zwierciadła wody podziemnej. Odsączalność wyraża się za pomocą współczynnika...

Pojęcie wodno-geologiczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

nieprzepuszczalny. Spadek hydrauliczny jest to zwierciadło wody podziemnej najczęściej wykazuje pewne pochylenie...