Zlewnia - strona 16

Pomiary poziomu wody-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Hydrografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

i Gospodarki Wodnej ( OM IMGW), który w ramach udzielonych kompetencji działa na tzw. Zlewniach rzek...

Elementy bilansu wodnego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Stanisław Bogaczewicz
 • Hydrologia i nauka o ziemi
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2709

zlewni stosujemy inne metody. Najprostszą postać równania bilansu wodnego wyraża równanie Pencka-Oppokowa...

Działy i zastosowanie geodezji

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

, skarpy, osuwiska  Obliczanie parametrów charakterystyk fizyczno-geograficznych zlewni: obliczanie...

Eutrofizacja wód-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Tymoteusz Biłyk
 • Chemia wody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

jest procesem naturalnym. Stale bowiem dopływają do nich substancje z zewnątrz ? ze zlewni i atmosfery...

Strefowość przyrodnicza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1218

zlewni w różnych strefach strefowości reżimów rzecznych właściwości chemicznych wód powierzchniowych...

Fizjografia - wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska
 • Fizjografia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1386

, o małum wpływie zlewni, stratyfikowane 2a Niestratyfikowane 2b Jezioro o wysokiej zawartości wapnia...

Zanieczyszczenia wód - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Techniki odnowy środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1141

jest przez zjawiska naturalne zachodzące w wodach i zależy od budowy zlewni oraz od środowiska gruntowo-skalnego...

Projekt ogólny scalenia - Książniczki

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Danuta Sochacka
 • Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1211

(w tym morfologicznego) obszar ten usytuowany jest w granicach mezoregionu Wyżyny Miechowskiej. Wieś leży w zlewni rzeki...

Hydrologia - wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Borowiak
 • Hydrologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1883

,transport rumowiska)-bilans wodny zlewni,dorzeczaLimnologia-hydrologia jezior, bada jeziora i otwarte...