Projekt ogólny scalenia - Książniczki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt ogólny scalenia - Książniczki - strona 1 Projekt ogólny scalenia - Książniczki - strona 2 Projekt ogólny scalenia - Książniczki - strona 3

Fragment notatki:

I. Charakterystyka obszaru scalenia gruntów.
1. Położenie geograficzne i ukształtowanie terenu.
Wieś Książniczki znajduje się w gminie Michałowice, która położona jest w
bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa, centralnej części województwa małopolskiego, oraz w
północnej części powiatu ziemskiego krakowskiego. Książniczki leżą w południowej części
gminy i graniczą z takimi miejscowościami jak: Kończyce, Młodziejowice i Zdzięsławice oraz
z Bosutowem należącym do gminy Zielonki.
Pod względem położenia geograficznego (w tym morfologicznego) obszar ten
usytuowany jest w granicach mezoregionu Wyżyny Miechowskiej. Wieś leży w zlewni rzeki
Dłubnia. Cechą charakterystyczną morfologii tego krajobrazu są zróżnicowane spadki
wzniesień, spłaszczenia wierzchowinowe, obniżenia dolinne wzdłuż cieków wodnych.
Ze względu na wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe obszary te zostały objęte
ochroną w postaci Dłubiańskiego Parku Krajbrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki
Krakowskie. Oba te parki wchodzą w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.
Korzystniejsze warunki klimatyczne, tj. szczególnie czyste powietrze w stosunku do
centralnego obszaru aglomeracji Krakowa, czynią ten rejon atrakcyjnym dla części jego
mieszkańców zainteresowanych wypoczynkiem weekendowym.
Wieś Książniczki liczy 280 mieszkańców i 231, 0357 ha powierzchni. Gęstość
zaludnienia wynosi 121 os/km². Powierzchnia użytków rolnych we wsi wynosi 214,0138 ha.
Użytkowanie gruntów we wsi zdeterminowane jest w głównej mierze przyrodniczymi
warunkami produkcji oraz sąsiedztwem Krakowa. Strukturę tą tworzą indywidualne
gospodarstwa rolne. W większości są to małe gospodarstwa rodzinne, które nie prowadza
produkcji towarowej. Gospodarstwa poniżej 5 ha stanowią najliczniejszą grupę obszarową w
ogólnej liczbie wszystkich gospodarstw rolnych.
We wsi wg klasyfikacji bonitacyjnej 80% użytków rolnych posiada gleby klasy I do
III, jedynie około 1% to gleby klasy V i VI, pozostałe ok. 19% stanowią gleby klasy IV. W
Książniczkach występują gleby brunatne i pseudobielicowe oraz czarnoziemy, a także w
warunkach silnego uwilgotnienia gleby glejowe. W dolinach rzecznych występują mady.
Należy podkreślić, że ponad połowa powierzchni przeznaczonej pod uprawy charakteryzuje
się korzystnymi warunkami pod względem przydatności dla produkcji rolnej.
Duży wpływ na rolnicze wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej ma rzeźba terenu.
Ogólnie porównując z innymi terenami Województwa Małopolskiego warunki ukształtowania
terenu należy ocenić jako korzystne, tereny niekorzystne stanowią niewielki procent. Grunty
orne w 95% posiadają stosunkowo korzystne warunki do uprawy mechanicznej, przy czym
całość użytków rolnych nadaje się do wykorzystania ciągników przy pracach polowych, a
80% gruntów rolnych do wykorzystania kombajnów przy zbiorach zbóż. Do korzystnych
warunków należy zaliczyć również wyposażenie techniczne gospodarstw rolnych. Dotyczy to
dobrego zainwestowania w obiekty budowlane związane z produkcją rolną oraz ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz