Zjednoczenie Włoch historia - strona 4

Geografia polityczna-wykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 917

a zjednoczeniem, choć brak jest różnicy historycznej. Różnica jest w prawie międzynarodowej: w przypadku...

Wspolczesne stosunki miedzynarodowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1995

$ najsilniejszą walutą. Zjednoczenie Niemiec odbyło się przy dużym koszcie ekonomicznym, mimo to RFN urosły...

Nowa władza w Niemczech- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

, że po zjednoczeniu Niemiec mają one pełne prawo powrócić do polityki globalnej i nie muszą już się samoograniczać...

Ustrój polityczny Włoch

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 938

w powojennej historii Włoch. Trybunał Konstytucyjny Rozstrzyga: W sprawach dotyczących zgodności z konstytucją...

Traktat z Maastricht - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 476

go wszystkie wówczas należące do Wspólnot kraje, oprócz Włoch, Grecji i Danii, które podpisały go 28 lutego 1986 r...

Kongres w Hadze, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

, że zgromadzony wówczas federalistom chodziło o unii gospodarczą w europie. Koncepcja zjednoczenia europy...

Czarnogóra - przebieg historii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

- w Cetyni powstaje Stowarzyszenie Wyzwolenia i Zjednoczenia Serbii, w Bośni i Hercegowinie wybuchają...