Zgorzelina - strona 3

Procesy produkcyjne cz.1d

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1575

obróbce cieplnej, oczyszczanie obejmuje również operacje usuwania zgorzeliny z powierzchni odlewów...

Wyciskanie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Janusz Kowal
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 952

przed przegrzaniem, c) odpowiednią lepkość, a zatem i mały współczynnik tarcia, d) zdolność usuwania zgorzeliny...

Surówki i żeliwa - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

³nionych pokruszon¹ rud¹ ¿elaza lub zgorzelin¹. W wyniku wy¿arzania powierzchniowa warstwa odlewów ulega...

Przegląd głównych grup materiałów inżynierskich - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Piotr Białucki
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1106

Przegląd głównych grup materiałów inżynierskich Materiałami w pojęciu technicznym nazywane są ciała stałe o własnościach umożliwiających ich stosowanie do wytwarzania produktów. Materiałami inżynierskimi natomiast, nazywamy materiały konstrukcyjne, które są wykorzystywane do budowy maszyn i urzą...

Materiałki exam imir

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1806

dyfuzji reaktywnej. W pierw­szym etapie tworzy się warstwa tlenków żelaza (zgorzeliny), której gru­bość x...

Nauka o materiałach

 • Politechnika Lubelska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3598

) i oczyszczona ze zgorzeliny oraz smarów, przy wygładzaniu należy zachować ostrożność, aby nie zmienić twardości...

Spajanie i cięcie - laborki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Władysław Osuch
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1841

zanieczyszczenia z ciętej powierzchni (rdza, zgorzelina, farba). Najczęściej stosowanymi gazami palnymi...