Zdrowie publiczne - strona 27

Ustawa o prawie farmaceutycznym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

dla zdrowia publicznego, wszczyna odrębną procedurę wyjaśniającą. 3. Prezes Urzędu jest zobowiązany...

Wydatki publiczne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

wydatki publiczne,  ekon. wydatki państwa na wszystkich szczeblach sektora finansów publicznych...

Ustrój i organizacja Policji- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2968

. Zadania Policji ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami godzącymi w te dobra...

Akty prawa miejscowego 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 525

nieuregulowanym ustawami i innymi przepisami, jeśli jest to niezbędne dla ochrony życia, zdrowia lub mienia...