Zdrowie publiczne funkcje - strona 159

Komornik sądowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

Komornik sądowy Funkcjonariusz publiczny (niebędący urzędnikiem państwowym), działający...

Samorząd terytorialny - pojęcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

wykonują swoje funkcje w sposób niezależny od administracji państwowej. Lokalna społecz- ność w swoich...

Doktryna polityczna liberalizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 952

przemysłowej  funkcje państwa wyznaczane przez fakt całkowitej niezależności sfery życia ekonomicznego swoboda...

Historia państwa i prawa - wykład 5

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1176

ziemskich (np. ustawy amortyzacyjne w Polsce), bywali wyłączani od możności sprawowania opieki. Stan zdrowia...

Ustawy Komisji Edukacji Narodowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 574

Akademickiego i na szkoły w krajach Rzeczypospolitej przepisane. z rozdziału XIV NAUCZYCIELE: zdrowie, cnota...

Rada do spraw monitoringu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

wykonywanej dla zapewnienia weryfikacji zgodności z prawem paszowym i żywnościowym, zasadami zdrowia i opieki...

Fundacje - Krajowy Rejestr Sądowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

, czyli celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój...

Wycieczka jako działalność gospodarcza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Borkowski
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 266
Wyświetleń: 770

wypadków- jako skutek sytuacji, którego wynikiem jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć...