Zdarzenie prawne i jego podział - strona 27

Umowa ubezpieczenia - opis

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Hubert Kaczmarczyk
  • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134

umowy ubezpieczenia zaliczymy postanowienia określające: zdarzenie losowe, interes ubezpieczonego...

Podatek i technika podatkowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Katarzyna Owsiak
  • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1988

 (nie ma ekwiwalentu) Jednostronność Odgórne świadczenie Pieniężny charakter Przewłaszczenie Podział podatków Kryterium...

Finanse- wykład 4

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr hab. Gabriela Łukasik
  • Finanse
Pobrań: 371
Wyświetleń: 959

i podziałem (rozdysponowaniem) publicznych zasobów pieniężnych oraz skutki gospodarcze, społeczne i polityczne...

Prawo ćwiczenia

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3262

prawnych. Podział norm prawnych ze względu na sposób zachowań ludzkich: Normy nakazujące - określają...