Akt administracyjny - Prawo administracyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2261
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akt administracyjny - Prawo administracyjne - strona 1 Akt administracyjny - Prawo administracyjne - strona 2 Akt administracyjny - Prawo administracyjne - strona 3

Fragment notatki:

AKT ADMINISTRACYJNY Pojęcie Aktem administracyjnym jest władcze działanie prawne organu administracji skierowane na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych. Akt administracyjny musi pochodzić od organu uprawnionego do wydawania takich aktów, musi mieć podstawę prawną oraz musi spełniać warunki przewidziane przez prawo, co do formy, wydania itd. Skutek aktu powoduje, ze akt ten tworzy, zmienia lub znosi prawa i obowiązki. Prawo administracyjne reguluje akty adm. Jako działania jednostronne i władcze, a więc takie, które posiadają wobec adresata moc obowiązującą i których wykonania zapewnie szereg środków, którymi administracja dysponuje.
Jest szczególną formą czynności prawnych organów admin. regulowaną przez przepisy prawa admin.
Podział aktów administracyjnych Różne kryteria podziału:
1. Akty deklaratoryjne i konstytutywne ze względu na kryterium zdeterminowania aktu przez podstawę prawną. Deklaratoryjny , stwierdza ze pewien stosunek zaistniał. Akt taki podciąga dany stan faktyczny pod normy prawne w sposób wiążący. Ustala, że w danej sytuacji wynikają z mocy prawa dla adresata określone obowiązki lub uprawnienia. Akt ten działa ex tunc, czyli z mocą wsteczną. Akt ten stwierdza, że zaszły wszystkie przesłanki warunkujące nabycie prawa, dopiero od chwili wydania takiego aktu można skutecznie powoływać się na swoje prawo. Konstytutywny , ma charakter twórczy, tworzy, zmienia lub znosi stosunek prawny, skutek następuje nie z mocy prawa, ale z mocy aktu, stąd działa ex nunc - stosunek prawny powstaje z chwilą wydania aktu. 2. Akty formalne i nieformalne: Niektóre akty administracyjne są bardzo sformalizowane np. decyzje administracyjne, które pod względem formy nie wykazują istotnych różnic w porównaniu z wyrokiem sądowym. Niektóre wymagają tylko minimum formy.
3. Akty zewnętrzne i wewnętrzne - patrz wyżej
4. Akty pozytywne i negatywne - aktami pozytywnymi są akty, które w całości uwzględniają żądanie adresata, zaś akty negatywne uważa się za akty nieuwzględniające choćby w części żądania strony i nakładające na stronę obowiązek prawny. Wymagają formy pisemnej z uzasadnieniem.
Milczenie organu może oznaczać czasami akt pozytywny. Brak wymogu faktycznego i prawnego uzasadniania aktu pozytywnego.
5. Jednostronne i dwustronne - jednostronne wydawane są niezależnie od woli adresata aktu, a dwustronne za zgodą adresata np. akt mianowania urzędnika.
6. Nakazujące, kształtujące, ustalające - podział przyjęty jest w doktrynie niemieckiej, oparty na treści rozstrzygnięcia.
Akty nakazujące

(…)

…, nie może zrzec się obowiązków)
Zasadnicza zmiana okoliczności faktycznych, Uchylenie przez własowcy organ
Uchylenie całej grupy aktów przez ustawę
Z innej przyczyny przewidzianej prawem.
Uznanie administracyjne (swobodne uznanie)
Przypadek, gdy ustawodawca nie wiąże organu w zakresie orzekania w określonej sprawie. Jest to instytucja zwolnienia organu z mocy prawa od związania ustawowego. Geneza instytucji…
… się, że organy mogą działać tylko na podstawie prawa. Organ może działać wówczas gdy ustawa przyznaje mu kompetencje. Instytucja swobodnego uznania znika w swojej pierwotnej postaci. Administracja może działać tylko na podstawie prawa, wyjątkiem jest swobodne uznanie, które przysługuje tylko wtedy, gdy zostanie wyraźnie przyznane przez przepis prawny. Aktu pozostawionego do swobodnego uznania nie podlegały…
…. Akt wiąże zarówno strony jak i organy. Jest to pojęcie szersze od prawomocności formalnej. Każdy akt prawomocny materialnie jest też prawomocny formalnie, ale nie odwrotnie.
Prawomocność dotyczy wyłącznie zewnętrznych aktów prawotwórczych adresowanych do strony, kształtujących konkretną sytuację prawną adresatów. Oznacza niemożność uchylenia lub zmiany przez równorzędne akty, ale nie oznacza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz