Zagadnienia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Stosunek administracyjny którego podstawa..przepisy dopuszczające zaskarżalność aktu administracyjnego do S.A., trajace od momentu zaskarżenia aktu do chwili wydania przez sad roztrzygniecia to: stosunek procesowy/ sprnoadministaryjny / nadzoru Stosunek administacyjnoprawny może zostac nawiązany: w drodze aku administarycjnego, wyroku sadu powdsszechnego, umowy admnistaryjnoprawnej/ z mocy ustawy , w drodze aktu administracyjnego, administracyjnego drodze umowy cywilnoprawnej/ w drodze aktu admnistaryucjnego, w wyniku działan faktycznych, z mocy ustawy Przedmiot stosunku administacyjnoprawnego: należy do sfery zadan administarujnej publicznej okrweslonych prawem / stanowia normy prawa administracyjnego/ to obowiązki i uprawnienia s…
Gdy administracja publiczna działa przy pomocy środków dostępnych osobom fizycznym wówczas mowi się o: administracji zawiadowczej / porządkowo- reglamencyjnej/ świadczącej
Wyniki referendum ogólnokrajowego sa: zawsze wiążące/ sa wiążące gdy wziela w nim udzial wiecej niż połowa uprawnionych do głosowania / niewiążące
Obowiazująca konstytucja RP zakłada: hierarchiczna budowe systemu źródeł prawa , /równorzędność źródeł prawa/ wyłączność ustawy jako źródła prawa powszechnie obowiązującego
Źrodłami prawa powszechnie obowiązującego sa:rozporządzenia prezydenta RP, uchwała RM, statut gminy/statut woj., ustawa, rozporządzenia KRRiT/ rozporządzenia prezesa NBP, kodeks cywilny, ratyfikowane umowy międzynarodowe Ratyfikowane umowy międzynarodowe: sa czescia wewnętrznego porządku prawnego i mogą być stosowane bezpośrednio / sa wprowadzane do wewnętrznego porządku prawnego w drodze ustawowej/ sa zatwierdzane przez rade ministrow
Upoważnienie do wydawania rozporządzeń; ma charakter ogolny bądź szczegółowy/ jest upoważnieniem generalnym, konkretnie wskazanego organu/ jest upoważnieniem szczegółowym Rozporządzenie jest; aktem indywidualnym i konkretnym/ aktem normatywnym ogolnym/ indywidualnym aktem powszechnie obowiązującego prawa
Zasady techniki prawodawczej sa; sa zbiorem zasad dotyczących tworzenia prawa wypracowanym przez doktryne prawa / sa zbiorem zasd pozanormatywnym/ maja charakter norm powszechnie obowiązujących
Uchwaly i zarzadzenia normatywne; mogą stanowic podstawe decyzji wobec obywateli/ nie mogą być obecnie wydawane/ obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podlegające organowi wydającemu te akty / maja charakter wewnętrzny i obowiązują wyłącznie podmioty administracji publicznej
Statuty jednostek samorządu terytorialnego wydawane sa na podstawie; ustawowego upoważnienia szczegółowego/ generalnego upoważnienia ustawowego przy wykorzystaniu kompetencji do samodzielnej regulacji stosunków prawnych w ramach tego upoważnienia / upoważnienia generalnego wynikającego z autonomii prawotwórczej na danym terytorium


(…)

zarząd powiatu dyrka urzędu morskiego,/ rade gmini i powiatu rade i marszałka województwa/ rade gminy, sejmik województwa, wojewode
Czynnościami administarycjno prawnymi sa:akty palnowania, polecenia sluzobowe, rozporządzenia/ decyzje admini, akty egzekucyjne, dzialania społeczno organizatorskie/ umowy cywilno prawne, decyzje admini, dzialania materialno tech
Dzialania sdpoleczno organizatorskie bedace…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz