Zdarzenie prawne i ich podział - strona 147

Formy działania administracji publicznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 707

podmiotów administracji. Podział form działania na: Czynności prawne (uzewnętrzenie woli organu w celu...

Zobowiązania - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

contractu - z umów zaskarżalnych według prawa cywilnego Quasi ex contractu - ze zdarzeń podobnych...

Dziedziczenie - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183

zdarzenia prawnego nabywa ogół praw i obowiązków należących do spadku -takie nabycie (succesio in...

Zwłoka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3990

odpowiedzialności hotelarzy Siła wyższa (Vis Maior) Gaius: „nadzwyczajne zdarzenie, któremu słabość ludzka...

Egzamin końcowy,pytania

 • dr Anna Ziółkowska
 • Metodologia badań
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1596

widząc dane zdarzenie, o którym zeznaje dokonało obserwacji: charakterologicznej fragmentarycznej...

Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1295

dotyczące innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób. Jest to sfera regulacji administracyjno...