Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 134

Metodologia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2198

, typologiczna decyduje o wyborze typowego zdarzenia, zjawiska, i ustalenia podobieństwa do nich podobnych cech...

Prawo- zapis i polecenie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

prawa) na zapisobiorcę. Skutkiem zapisu jest powstanie roszczenia po stronie zapisobiorcy...

Skrypt wersja 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351

niebezpieczeństwo powstania zależności miedzydywizjonami. WSKAŹNIKI ZDOLNOŚCI DO OBSŁUGI ZADŁUŻENIA łączne...

Podstawy prawa-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dagmara Skrzywanek-Jaworska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1792

PRAWNEJ (ważne - E) Do wątpliwości powodujących konieczność posługiwania się wykładnią należą: Popełnione...

Prawo finansowe skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

. ż 2) Publiczne zasoby pieni ęn e, operacje tymi zasobami oraz normy prawne je reguluj ą (gromadzenie...

Prawo wspólnotowe UE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 567

porządku prawnym jest legalizm prawa wspólnotowego Każdy akt instytucji wspólnoty musi mieć podstawę prawną...

Prawo - charakterystyka zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938

od norm prawnych obowiązujących w czasie zdarzenia. KOLIZJE OBOWIĄZYWANIA NORM PRAWNYCH Czasami zdarzają...