Zdarzenia prawne powodują wygaśniecie zobowiązań - strona 31

Pojęcia związane z prawem.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1603

, pożytków). ROSZCZNIE jest to część prawa podmiotowego.   16. Pojęcie i rodzaje zdarzeń prawnych   Zdarzenia...

Osoby prawne - teoria oświadczeń

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

wpisana do KRS może działać tak, jak osoba fizyczna. Czynność prawna - zdarzenie zależne od woli podmiotu...

Prawo zobowiązań III

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1519

we właściwym, zgodnie z treścią zobowiązania, czasie. Skutki prawne zwłoki dłużnika: Przypisanie dłznikowi...

Ubezpieczenia UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 5355

ubezpieczeniowym aspekt cybernetyczny - zdarzenie losowe to klęski żywnościowe i nieszczęśliwe wypadki...

Zobowiązania i spadki - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

- zobowiązanie gasło przez akt - sama zapłata nie powodowała jego wygaśnięcia - wierzyciel musiał odpowiednim...

Ubezpieczenia - powtórzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Doś
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1043

się do wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej lub rozpoczyna się zajściem zdarzenia objętego ochroną. Powoduje...