Zdarzenia cywilnoprawne rodzaje - strona 7

15. Świadczenia z pomocy społecznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

zdrowotnego w ramach publicznej opieki zdrowotnej. zdarzenie losowe skutkujące stratami po stronie osoby...

Podstawowe elementy stosunku obligacyjnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

okolicznościach. Zdarzenie prawne wyprzedza stosunek cywilnoprawny. Prof. Radwański eliminuje ten element; wg prof...

Kolokwium zaliczeniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Bazan-Bulanda
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3997

z upływem siedemdziesięciu lat od śmierci autora dzieła lub innego zdarzenia wymienionego w ustawie (np...

Prawo cywilne - szkoda - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

, gdyby nie nastąpiło zdarzenie, z którym złączona jest czyjaś odpowiedzialność Należy uwzględnić wspomniane rodzaje...

Ubezpieczenia zyciowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Rafał Janczak
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

zachorowania, oraz Inne zdarzenia związane z cyklem życia, np. urodzenia dziecka, ślub, rozpoczęcie studiów...

Uwagi ogólne o czynach niedozwolonych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

znamienia winy, a także różne zdarzenia nie mające z działaniami ludzkimi nic wspólnego, ilekroć wynika...