Zbiór przeliczalny - strona 3

Analizaq wariancji-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Statystyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

ANALIZA WARIANCJI - Jakie znasz rodzaje analizy wariancji? Jednoczynnikowa jednozmiennowa (jednowymiarowa) analiza wariancji, (jeden czynnik (zmienna dyskretna) i jedna cecha mierzona (zmienna ciągła)) Jednoczynnikowa wielozmiennowa (wi...

Rachunek prawdopodobienstwa

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Rachunek prawdopodobieństwa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2387

są: ∅, , , , , , , , , , , zbiory przeliczalne oraz wszystkie zbiory będące wynikiem działań teoriomnogościowych na dowolnych...

Zarządzanie jakością

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Andrzej Iwasiewisz
  • Zarządzanie jakością
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5992

Druga część notatki to przykładowe pytania i zadania na egzamin z tego przedmiotu (do części z nich napisane już są rozwiązania). Do głównych problemów zarządzania jakością można zaliczyć: jakość produktu(definicje, dualny charakter jakości produktu, jakość wykonania, jakość typu, rynkowa i marketi...

Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydział matematyki stosowanej, egzamin...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2891

Pierwszy plik stanowi informacja na temat zasad przeprowadzania egzaminu. Drugi plik to zestaw łatwych zagadnień egzaminacyjnych, na który składa się pula 242 pytań. Trzeci plik to zestaw trudnych zagadnień egzaminacyjnych, na który składa się pula 151 pytań. Niniejsze pytania egzamin...