Zasoby wodne - strona 3

Wykład - gospadarka wodno-ściekowa

  • Politechnika Śląska
  • dr Izabela Zimoch
  • Zarządzanie gospodarką wodną
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1274

rozrządzania oraz oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi Słownik hydrologiczny ('92) - GW planowany rozwój...

Dyrektywa 2000/60/WE -opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż. Jerzy Piotrowski
  • Gospodarka wodna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

na długoterminowej odmowie dostępnych zasobów wodnych -dążą do zwiększonej ochrony i poprawy środowiska wodnego m.in...

Znaczenie gospodarki wodnej - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
  • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

instytucje i urządzenia, który winien umożliwiać racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi Celem nadrzędnym...