Zasiłek dla bezrobotnych - strona 45

Ochrona pracownika w przepisach UE

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

ustawowemu pośrednictwu pracy i nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych(por. ETS-O 1991, I-745, Antonissen...

Historia myśli ekonomicznej-zagadnienia

  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1988

1) ZAKRES ZAINTERESOWAŃ HME JAKO DYSCYPLINY NAUKOWEJ. HME jest częścią ekonomii jako nauki społecznej. Jej przedmiotem jest prezentacja i przyczynowa analiza procesów kształtowania się różnych poglądów i koncepcji ekonomicznych, ich wzajemne przenikanie i ścieranie się oraz wpływ na opinię publiczną...

Wykłady Z Makroekonomii

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Lidia Gabryś
  • Makroekonomia
Pobrań: 3605
Wyświetleń: 8624

), m.in.: system robót publicznych, rozpisuje „wielką obligację” wprowadza zasiłki dla bezrobotnych...

Finanse publiczne - praca zaliczeniowa

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
  • Finanse publiczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1442

dla bezrobotnych. Automatyczne stabilizatory koniunktury samoczynnie, bez jakiejkolwiek ingerencji państwa...

Prawo rodzinne notatki - Prawo

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1134

MAŁŻEŃSTWO ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA Istnieją dwie możliwości zawarcia małżeństwa: przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oraz przed duchownym. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego Czynność zawarcia małżeństwa obwarowana jest koniecznością spełnienia konkretnych przesłan...