Zasiłek dla bezrobotnych - strona 3

PINOP 20 - zagadnienia

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

gospodarczej. W przypadku stania się osobą bezrobotną, były przedsiębiorca ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych...

Funkcja socjalna- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. Sulowski
  • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 49
Wyświetleń: 406

na wypadek bezrobocia, chorobowe, następstwa nieszczęśliwych wypadków, zasiłki dla bezrobotnych nie objętych...

Zasiłek stały - wykład

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania...

Porozumienie stron

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Leszek Piątkowski
  • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

(ale są też negatywne konsekwencje). Przykład zasiłek dla bezrobotnego: prawo do zasiłku dopiero po 90 dniach...