Funkcja socjalna- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcja socjalna- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

33. Funkcja socjalna państwa działalność w socjalnej sferze stosunków społecznych zmierzająca do zabezpieczenia społecznego jednostek ludzkich środki pochodzą przede wszystkim ze źródeł państwowych (podatki, datki fundacji), jak i prywatnych (datki ludzi) ubezpieczenia społeczne obowiązkowe i powszechne
świadczenia na rzecz rodziny, ludzi starych, niezdolnych do pracy, w przypadku wypadku przy pracy, urlop macierzyński, becikowe, zasiłek wychowawczy, zasiłek opiekuńczy emerytury, renty rodzinne, dla inwalidów, dla kombatantów rolnicy objęci są rentami i emeryturami ochrona zdrowia opieka zdrowotna (leczenie szpitalne, ambulatoryjne), służba medyczna, opieka społeczna ludności
kształtowanie warunków zdrowotnych środowiska człowieka pomoc społeczna pomoc dla bezrobotnych, inwalidów, rodzin wielodzietnych i patologicznych, sierocińce świadczenia środowiskowe - pieniężne, materialne
świadczenia instytucjonalne - pobyt w domach opieki, zakładach opiekuńczych zapewnienie zatrudnienia siły ludzkiej popieranie nowych inwestycji
bodźce finansowe i formy pomocy wspomagające regionalną i sektorową mobilność ludzi
kształcenie i doszkalanie zawodowe rozwijanie poradnictwa zawodowego służącego przekwalifikowywaniu polityka ochrony pracy ochrona stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem (np. czas pracy)
ochrona przed niebezpieczeństwami związanymi z wykonywaniem danego zawodu (np. górnicy)
ochrona młodzieży pracującej (zakaz pracy dla małoletnich do 15 roku życia), ochrona kobiet w pracy
zabezpieczenia przed zagrożeniami w pracy zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, chorobowe, następstwa nieszczęśliwych wypadków, zasiłki dla bezrobotnych nie objętych ubezpieczeniem
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz