Porozumienie stron

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Porozumienie stron - strona 1

Fragment notatki:

POROZUMIENIE STRON Najlepszy sposób rozwiązania stosunku pracy dla pracownika (ale są też negatywne konsekwencje). Przykład zasiłek dla bezrobotnego: prawo do zasiłku dopiero po 90 dniach od zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy osoby, która w okresie 6 mies. przed rejestracją rozwiązała stosunek pracy lub służbowy na mocy porozumienia. Nabywa bez wyczekiwania tylko w przypadku upadłości, likwidacji pracodawcy, zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dot. Zakładu pracy, albo z powodu zmiany miejsca zamieszkania zatrudnionego.
Porozumienie- to nieskrępowana wola partnerów stosunku pracy. Składa się z 2 płaszczyzn trwale powiązanych: wola rozwiązania stosunku, ścisłe określenie terminu ustania zatrudnienia (ustalone za obopólnym porozumieniem). [Praktyka częsta- przy podpisaniu umowy, pracodawca każe podpisać porozumienie bez określenia daty ustania zatrudnienia-wyrok 2.10.1990r.-sprzeczne tylko z zasadami współżycia społecznego, nie z mocy prawa nie ważne. Piątkowski nie zgadza się z tym stanowiskiem bo: ustalenie wcześniej daty powinno skutkować nieważnością zg. z art30, a nie skutkuje na mocy tego orzeczenia, brak woli obu stron, skrępowana wola przy podpisywaniu umowy (obawa przed utratą wynegocjowanego stosunku), porozumienie, nawet jak wymuszone, nie można domniemywać jako wypowiedzenie, bo to musi być czynność prawna wypowiedziana wprost, nie domniemywana].
Porozumienie nie musi być wyrażone w formie pisemnej (może, ale nie musi), ale w sposób dorozumiały i też ustnie. W doktrynie przyjmuje się, że porozumienia stron nie można zaskarżyć do sądu, ale zgodnie z art.262§ 2 ustawodawca nie wyłączył właściwości sądów pracy w drodze porozumienia stron. Jeżeli zostało ono zawarte pod wpływem błędu lub groźby bezprawnej. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli o porozumieniu stron może nastąpić przez przedstawiciela. Zmiana na prośbę pracownika daty rozwiązania nie zmienia stanu faktycznego dokonania się porozumienia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz