Zasiłek dla bezrobotnych - strona 10

Sektor publiczny a finanse publiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Józef Płoskonka
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki rodzinne, zasiłki z tytułu opieki społecznej). Definicja realna...

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1008

od dochodów osób fizycznych uzyskiwanych ze stosunku pracy, emerytur, rent, zasiłków dla bezrobotnych...

Plan Balcerowicza - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938

), gwarantowała odprawę finansową i wprowadzała okresowe zasiłki dla bezrobotnych. Efekty planu Skutkiem...

Emerytura - prezentacja - system emerytalny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Systemy Ubezpieczeń
Pobrań: 84
Wyświetleń: 567

,  działalności objętej ubezpieczeniem społecznym,  pobierania zasiłku dla bezrobotnych,  pobierania zasiłku...

Pytania 2013 makroekonomia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1001

dla bezrobotnych), programy pomocy dla rolnictwa. (Podatki te hamują spadek ogólnego popytu ludności...

Rola pantwa w gospodarce rynkowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

przez państwo np. emerytury, renty, zasiłki inwalidzkie i chorobowe, zasiłki dla bezrobotnych...

Rolnicy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

być pracownikiem i wystąpił do Urzędu Pracy o zasiłek dla bezrobotnych. Urząd ustalił, że jego małżonek posiada...

Polityka fiskalna i jej rodzaje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1540

stabilizującymi są: Podatek dochodowy Podatek od wartości dodanej VAT Zasiłek dla bezrobotnych import ...