Zasada winy - strona 5

Odpowiedzialność porządkowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

. Wszystkie wymienione rodzaje odpowiedzialności łączy oparcie na zasadzie winy. Odpowiedzialność porządkowa...

Utrata statusu przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1596

osobistą - odpowiada na zasadzie winy. Roszczenia wobec likwidatora przedawniają się po 10-ciu latach. ...

Naprawienie szkody - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Jan Sobiech
 • Prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

środków komunikacji napędzanych za pomocą sił przyrody Jednakże na zasadzie winy odpowiadają posiadacze...

Rozdział VIII- czyny niedozwolone

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Dariusz Piotr Fuchs
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 84
Wyświetleń: 693

odszkodowawczy związek przyczynowy - zasady odpowiedzialności Zasada ryzyka Zasada winy Element obiektywny...

Umowa przechowania - opis

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1393

go do tego okoliczności. Przechowawca ponosi odpowiedzialność za całość powierzonej mu rzeczy na zasadzie winy...