Odpowiedzialność porządkowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność porządkowa - strona 1

Fragment notatki:

Odpowiedzialność porządkowa Z reguły pojęcie odpowiedzialności jest odnoszone do negatywnego zachowania związanego z winą (ponoszenie odpowiedzialności) i sankcją (pociąganie do odpowiedzialności). W PP istnieją trzy rodzaje odpowiedzialności pracownika, tj. porządkowa, dyscyplinarna i materialna. Wszystkie wymienione rodzaje odpowiedzialności łączy oparcie na zasadzie winy.
Odpowiedzialność porządkowa przed nowelizacją KP zastrzeżona była wyłącznie dla uspołecznionych zakładów pracy. Aktualnie tą regulacją objęto wszystkie sektory gospodarki. Odpowiedzialność porządkowa jest środkiem oddziaływania na pracowników mającym na celu kształtowanie pożądanych postaw w stosunku pracy. Stosowana być może tylko w przypadkach określonych prawem i tylko wtedy, gdy pracownikowi można przypisać winę w naruszeniu obowiązków. Sytuacjami uzasadniającymi stosowanie kary porządkowej są (art. 108):
- nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych
-opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia
-stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.
Karami porządkowymi są: kara upomnienia, kara nagany kara pieniężna. Za dane przewinienie może być zastosowana tylko jedna z kar, przy czym kara pieniężna za jedno przewinienie nie może być wyższe od jednodniowego wynagrodzenia, a łącznie kary pieniężne nie mogę przekraczać 10% wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty. Kara nie może być zastosowana po 2 tyg. Od powzięcia wiadomości o naruszenia obowiązku i po 3 miesiącach od jego dopuszczenia się. Pracodawca musi pierwej wysłuchać pracownika chyba, że ten zrzekł się prawa złożenia wyjaśnień lub zrobił to pisemnie. O karze pracodawca zawiadamia na piśmie.
Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia wnieść sprzeciw. O jego uwzględnieniu lub odrzuceniu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu Stanowska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. Nowością w KP jest możliwość anulowania kary porządkowej przez sąd pracy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz