Odpowiedzialność za zawalenie się budowli - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność za zawalenie się budowli - wykład - strona 1 Odpowiedzialność za zawalenie się budowli - wykład - strona 2

Fragment notatki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ ZAWALENIE SIĘ BUDOWLI LUB ODERWANIE SIĘ JEJ CZĘŚCI. - art. 434
Art. 434. Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się
budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest
samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się
budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z
braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady
w budowie.
Budowla rozumiana szeroko (pojęcie szersze niż budynek). Chodzi o każdą konstrukcję
wytworzoną ręką człowieka, trwale związaną z gruntem. To pojęcie obejmuje nie tylko
budynki, ale i wieże, konstrukcje przemysłowe, wiadukty, konstrukcje podziemne, kanały,
tunele, także konstrukcje w trakcie powstawania, ruiny, mosty, mury graniczne, itp., itd.
Zawalenie się jest oczywiste. Oderwanie się części - chodzi o oderwanie balkonu,
fragmentow tynku, gzymsow, ale także urwanie się windy, przewrocenie się ściany
działowej. Pęknięcie rury jest także kwalifikowane jako oderwanie się fragmentu - jeśli
trwale stanowi część budowli. Spadnięcie szyldu nie jest tak traktowane, gdyż nie jest to
część budowli. Jest to przymocowane nietrwale, chyba że są to tablice kamienne
wmurowane w fasadę.
Za szkody odpowiada samoistny posiadacz budowli. Osoba, ktora faktycznie włada jak
właściciel (i właściciel też). Często budynek jest pod nadzorem administratora, lecz on nie
jest samoistnym posiadaczem, bo nie włada rzeczą dla siebie. Administrator jest
dzierżycielem - może odpowiadać na zasadzie winy, jeżeli tolerował jakiś niebezpieczny
stan, ale nie z atr.434.
Odpowiada na zasadzie ryzyka, niezależnie od winy, chyba że wykaże jedną z dwoch
okoliczności egzoneracyjnych:
1. 1. zawalenie budowli lub oderwanie nie wynikało z wady w budowie ani
2. 2. z braku utrzymania budowli w należytym stanie.
Musi zatem wskazać inną przyczynę zawalenia \ oderwania i wykazać, że nie jest ona
wynikiem braku utrzymania budowli w należytym stanie lub jej wad. Może to być
7
zdarzenie zewnętrzne np. huragan, tąpnięcie - musi wykazać, że była to przyczyna
wyłączna i że nie było wspołprzyczynienia żadnej z wymienionych okoliczności
Konstrukcyjnie surowsza jest odpowiedzialność z art. 433. - zajmujący w razie spadnięcia
odpowiada za wszystkie przyczyny z wyjątkiem trzech, tu zaś konstrukcja jest odwrotna:
posiadacz odpowiada za 2 kategorie przyczyn („chyba że nie wynikło...”). W praktyce
ryzyko (ciężar finansowy) jest większe przy art. 434. Dwie kategorie przyczyn z art. 434.


(…)

… winę posiadacza, ale wina nie wchodzi tu w grę. Odpowiedzialność bez
względu na winę, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz