Zasada jednolitości własności państwowej - strona 7

Wykład - mienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Mienie - art. 44 - Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe.. własność- to prawa własności...

Zasada społecznej gospodarki rynkowej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 987

się ma system gospodarczy, wykluczenie dominacji własności państwowej. Element ten doprecyzowany jest w art. 64...

Główne zasady liberalizmu- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 623

Główne zasady liberalizmu Liberalizm - postawa uważająca wolność za najważniejszą wartość...

Problem granic władzy suwerennej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1267

: -w ka­tolickiej doktrynie państwa granice te wypływają nie tylko z przyrodzo­nych praw ludzkich, ale i z zasad...

Reformacja-omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 784

jednolitość (ale i surowość) norm prawa państwowego - umacniał mieszczański (komunalny) porządek prawny Tomasz...

System Watykanu - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

terytorialnej jest zagwarantowanie wykonania suwerenności duchowej. Zasada jednolitości władzy państwowej Art. 1...

NABYCIE WŁASNOŚCI - nabywca własności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

. też czynności prawne ). 1) Zasada: KONSENSUALNE Natomiast obowiązkowy wpis prawa własności do księgi wieczystej...