Zasada jednolitości podziału władzy - strona 4

Samorząd - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 854

jest podziałem administracyjnym państwa. Nie jest to termin ustawowy. Powinien zapewnić Decentralizację władzy...

Formy państwowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791

ośrodkowi władzy; jednorodny system prawodawczy, wykonawczy i sądowniczy; w państwach unitarnych...

MAŁA KONSTYTUCJA

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1484

władzy, przyjmuje wyłączną zasadę podziału władzy. Art. 77 Małej Konstytucji - na jego mocy utrzymano...

Starożytna teoria ustroju mieszanego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1498

, czyli ustanowienia zasady jednolitości władzy państwowej, ale nie proponował też jaj separacji. Ściśle odróżniał...

Zasady konstytucji kwietniowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1190

I - fundamentalnymi prawami były : pojęcie państwa jako dobra wspólnego obywateli, jednolitość i niepodzielność władzy...