Zasada jednolitej licencji ubezpieczenia - strona 4

Pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1680

z wymiany walut 3. Zasada jednolitej licencji odnosi się do bankowości, rynku ubezpieczeniowego i papierów...

Ubezpieczenie wypadkowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE Ubezpieczenie wypadkowe - odpowiedzialność regulowana jest odrębnymi...

Pośrednictwo ubezpieczeniowe- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Mirosław Pacud
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

Rękojmia należytego prowadzenia działalności brokerskiej Zawarta umowę ubezpieczenia OC z tyt. Prowadzenia...

Sytuacja po 1946 r i obecnie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1127

- wszystkie opłaty ponosił pracodawca. Składka na ubezpieczenie społeczne zasilała budżet państwa i była traktowana...

Ubezpieczenia - powtórzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Doś
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1043

ciężarem. Zasada ta jest postulatem wiążącym oferty zakładów ubezpieczeń i roszczenia ubezpieczonych...

Ściąga 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego...