Zasada jedności dowodzenia - strona 21

Wykłady z przedmiotu

 • Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie
 • dr Magdalena Cybulska
 • Filozofia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3332

lub rozrzedzenie powoduje zmianę stanu skupienia. Wpłynęło to na umocnienie przekonania o jedności przyrody: skoro...

Cesarstwo a papiestwo od X w. do XII w.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1547

uniwersytetów, jest najwyższą instancją odwoławczą. Jednak spory nie sprzyjały jedności cesarstwa, zaczęło...

Projekt a program - różnice

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Tadeusz Maszczak
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1134

ze względu na przestrzeganie zasady jedności rozkazodawstwa (każdy podwładny ma jednego bezpośredniego...

Konferencja Jałtańska- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej urzędującego w Warszawie, który zobowiązany został do przeprowadzenia...

Skrypt - filozofia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 1904

” - ziemia "Z ziemi bowiem powstaje wszystko i wszystko w końcu obraca się w ziemię" „jedność jest zasadą...

Wykład - IX wiek

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

do celu). Z jedności (Boga) wychodzi się do wielości i powraca (reductio ad unum). Exitus dzieje...

Jan Władysław Dawid - poglądy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2534

tworzenia abstrakcyjnych pojęć, dowodzenia, wnioskowania, wyjaśniania i sprawdzania. Myślenie definiował...

Pozytiwizm (Comte)- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

osiągnięcie jedności społecznej. Faza metafizyczna. „W stadium metafizycznym, które jest jedynie modyfikacją...