Zasada jedności budżetu gminy - strona 8

Słownik pojęć prawnych

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

i oceny przez radę gminy burmistrza za wykonanie budżetu oraz wykonania powierzonych mu w jego ramach...

Regionalne izby obrachunkowe.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

) jednostek samorządu terytorialnego, 2) związków międzygminnych, 3) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin...

Finanse publiczne

  • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2282

roku kalendarzowego. W świetle obowiązujących, przepisów budżet gminy zbudowany jest w oparciu o zasadę jedności...

SKARB PAŃSTWA. GENEZA INSTYTUCJI BUDŻETU

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
  • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

/ Jako NORMA PRAWNA budżet państwa uchwalany jest w formie USTAWY BUDŻETOWEJ, natomiast budżet powiatu, gminy...