Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad działalnością gminy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2639
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad działalnością gminy - strona 1

Fragment notatki:

Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad działalnością gminy Spis treści: Spis treści: 1 Wstęp 1 Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych 2 1. Charakterystyka aktów prawnych dotyczących RIO. 3 2. Poglądy w literaturze na działalność RIO. 6 3. RIO - instytucja, jako zorganizowany zespół ludzi. 7 Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych 9 1. Kompetencje w zakresie kontroli gospodarki komunalnej. 10 2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością komunalną. 12 3. Udzielanie informacji i organizowanie szkoleń w zakresie spraw budżetowych. 15 Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 16 1. Kryteria nadzoru. 16 2. Środki nadzoru prewencyjnego i represyjnego. 18 3. Kompetencje RIO w zakresie badania projektów i uchwał budżetowych. 22 4. Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze. 25 Planowane zmiany w organizacji Regionalnych Izb Obrachunkowych 27 Zakończenie 28 Źródła prawa: 29 Literatura: 30 Wstęp W niniejszej pracy pragnę podjąć problem nadzoru Regionalnych Izb Obrachunkowych nad działalnością gminy, tzn. nad szeroko pojętą działalnością komunalną. Już na wstępie ważnym się stało rozgraniczenie działalności nadzorczej i kontrolnej izb obrachunkowych, a co za tym idzie określenie skutków tych działań względem gminy. W rozdziale pierwszym prześledzę ewolucję, rozwój aktów prawnych dotyczących najpierw działalności nadzorczej jako takiej, tzn. gdy jeszcze nie istniały izby, a następnie wyklarowanej już tej funkcji Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tym ujęciu chcę opisać Regionalną Izbę Obrachunkową, jako instytucję w sensie prawnym (w znaczeniu normatywnym), na którą składa się określony kompleks przepisów prawnych powiązanych ze sobą wspólnym celem i funkcjonujący jako pewna całość. W tym rozdziale też, c

Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad działalnością gminy
Spis treści:
Spis treści: 1
Wstęp 1
Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych 2
1. Charakterystyka aktów prawnych dotyczących RIO. 3
2. Poglądy w literaturze na działalność RIO. 6
3. RIO - instytucja, jako zorganizowany zespół ludzi. 7
Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych 9
1. Kompetencje w zakresie kontroli gospodarki komunalnej. 10
2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością komunalną. 12
3. Udzielanie informacji i organizowanie szkoleń w zakresie spraw budżetowych. 15
Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 16
1. Kryteria nadzoru. 16
2. Środki nadzoru prewencyjnego i represyjnego. 18
3. Kompetencje RIO w zakresie badania projektów i uchwał budżetowych. 22
4. Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze. 25
Planowane zmiany w organizacji Regionalnych Izb Obrachunkowych 27
Zakończenie 28
Źródła prawa: 29
Literatura: 30
Wstęp
W niniejszej pracy pragnę podjąć problem nadzoru Regionalnych Izb Obrachunkowych nad działalnością gminy, tzn. nad szeroko pojętą działalnością komunalną. Już na wstępie ważnym się stało rozgraniczenie działalności nadzorczej i kontrolnej izb obrachunkowych, a co za tym idzie określenie skutków tych działań względem gminy.
W rozdziale pierwszym prześledzę ewolucję, rozwój aktów prawnych dotyczących najpierw działalności nadzorczej jako takiej, tzn. gdy jeszcze nie istniały izby, a następnie wyklarowanej już tej funkcji Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tym ujęciu chcę opisać Regionalną Izbę Obrachunkową, jako instytucję w sensie prawnym (w znaczeniu normatywnym), na którą składa się określony kompleks przepisów prawnych powiązanych ze sobą wspólnym celem i funkcjonujący jako pewna całość.
W tym rozdziale też, chciałabym przedstawić izby ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz