Zasada III jedności - strona 129

Badanie transformatora jednofazowego

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr inż. Andrzej Pakuła
 • Elektrotechnika i elektornika
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4606

zbliżającym się obciążeniu nominalnemu wykazuje najmniejsze straty mocy biernej (cos zbliża się do jedności...

Papież i państwo watykańskie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Józef Kloch
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 980

jedności Kościoła; Zastępca Chrystusa, zwierzchnik kolegium biskupów i katolickich Kościołów wschodnich...

Stan graniczny nośności - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1477

od jedności) nie przekracza wytrzymałoś­ci obliczeniowej, - dla mostów betonowych podwójna amplituda naprężeń...

Administracja w Polsce Ludowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 224
Wyświetleń: 931

., w następstwie ustaleń konferencji jałtańskiej, doszło do powstania Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (TRJN...

Wykład - Czas mityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etnologia i antropologia kulturowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

rzeczywistości: z jedności najczęściej wertykalne dwoistość lub dualizm w sensie etycznym lub relacje duchowość...

Struktura organizacyjna, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

od zasady jedności kierownictwa na rzecz każdorazowego negocjowania i poszukiwania kompromisu...