Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - strona 41

Systemy ERP - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

ze sobą aplikacji (modułów). Systemy te służą do wspomagania zarządzania znacznej ilości działań wykonywanych...

Funkcje finansowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

uzyskiwane dzięki wdrożeniu projektu inwestycyjnego są reinwestowane po wewnętrznej stopie zwrotu. W praktyce...

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Horodecka
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2247

udziałowców (rządy państw, Wspólnota Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny) •27 krajów...

Kamienie milowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

W PROJEKCIE      Metoda EVM. Anna Pilch  EAT, EBIT, EVA, WACC, NPV, IRR. AGH, Wydział Zarządzania...

Pay-back Period - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

projektu, w ciągu których nastąpi zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych. N - wielk. poniesionych nakł...

Śląskie centrum logistyczne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Systemy transportowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

do indywidualnych potrzeb, zapewniając nowatorskie rozwiązania i zarządzanie zaawansowanymi projektami logistycznymi...