Funkcje finansowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje finansowe - wykład - strona 1 Funkcje finansowe - wykład - strona 2 Funkcje finansowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wartość zaktualizowana netto Wartość zaktualizowana netto (Net Present Value- NPV), to różnica pomiędzy zdyskontowanymi wpływami a wydatkami związanymi z przedsięwzięciem, w pewnym horyzoncie czasu. Przepływy pienięzne dyskontowane są na moment początkowy przedsięwzięcia.
(1) gdzie:
NCFt - przewidywane przepływy pieniężne netto (przepływ netto = wpływ - wydatek) związane z rozważaną inwestycją w kolejnych okresach czasu;
k- stopa dyskontowa, n - liczba okresów (np. lat) w danym horyzoncie.
Ogólniejsza postać formuły (7) podana niżej stosowana jest w sytuacji, kiedy nie można przyjąć założenia o stałej stopie dyskontowej
(2) Reguły podejmowania decyzji przy użyciu NPV:
NPV 0 akceptuj inwestycję, dzięki realizacji projektu nie tylko pokryte zostały nakłady i koszt kapitału, ale uzyskano dodatkową premię, dzięki której wzrasta wartość firmy realizującej projekt NPV k ; zaniechaj inwestycji, dla której IRR

(…)

… projekt; jeżeli koszt kapitału traktowany jest jako koszt utraconych korzyści, wówczas można stwierdzić, że projekt rozpatrywany i projekt alternatywny przynoszą takie same korzyści. Wewnętrzna stopa zwrotu
Wewnętrzna stopa zwrotu (internal rate of return-IRR), to taka wartość stopy dyskontowej, dla której NPV=0
(3) Warto pamiętać, że żądana stopa dyskontowa k jest parametrem wstawianym do rachunku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz