Złożoność obliczeniowa - strona 2

Wstęp do programowania - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Wojciech Malarz
 • Wstęp do programowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

  Złożoność pamięciowa określa ilość pamięci operacyjnej wymaganej przez algorytm. Złożoność obliczeniowa...

Informatyka - pytania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

skalarnego dwóch wektorów ma złożoność obliczeniową O(1) O(n²) O(log n) O(n log n) O(n) Zadanie 37. W języku...

Filtry SOI - sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Biernacki
 • Algorytmy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1974

? Rząd filtru wpływa na stromość charakterystyki i złożoność obliczeniową algorytmu. O szerokości pasma...

Algorytmy optymalizacyjne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Edyta Agnieszka Brzychczy
 • Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu przedsiębiorstw przemysłowych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1071

złożoność obliczeniowa, algorytmy niekiedy trudne do zrozumienia, bowiem ich konstrukcja zależy od specyfiki...

Sciaga badania operacyjne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2282

...n 2. Podaj przykład problemu liniowego(dokładnie nie pamiętam) 3. Podaj złożoność obliczeniową...

Maping mózgu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Magdalena Podbielska
 • Elektroniczna aparatura medyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

gładkie i estetyczne obrazy. Do wad należy zaliczyć większą złożoność obliczeniową i, mogącą prowadzić...

Widmo sygnału-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Alexander Tariov
 • Podstawy transmisji danych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1519

” algorytmu FFT jest operacja motylkowa: Złożoność obliczeniowa FFT wynosi , zamiast algorytmu wynikającego...

Arytmetyka Peano - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1848

(ten sam dla wszystkich inferencji) dający tylko poprawne odpowiedzi o praktycznej złożoności obliczeniowej. Algorytm - przepis...