Informatyka - pytania

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informatyka - pytania  - strona 1 Informatyka - pytania  - strona 2 Informatyka - pytania  - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 40. W systemie UNIX program test służy do:
Wypisywanie „Hello Word”
Wykrywania wycieków pamięci
Testowanie uszkodzeń dysków twardych
Testowania poprawności konfiguracji systemu
Sprawdzanie warunków logicznych w instrukcjach sterujących skryptów powłokowych
Zadanie 39. W języku C złożonym typem danych nie jest:
Struktura
Tablica
Drzewo
Liczba całkowita
Graf
Zadanie 38. Algorytm obliczania iloczynu skalarnego dwóch wektorów ma złożoność obliczeniową
O(1)
O(n²)
O(log n)
O(n log n)
O(n)
Zadanie 37. W języku C funkcje są stosowane ponieważ:
Programiści chcą utrudnić zrozumienie działania programu
Standard języka wymaga użycia co najmniej dwóch funkcji w każdym programie
Program szybciej się wyłącza
Program jest odporniejszy na wirusy
Program jest zazwyczaj mniejszy i łatwiejszy do poprawienia
Zadanie 36. Algorytm to:
Wymagana ........ procedura rozwiązania zadania
Dział analizy matematycznej
Dział algebry
Nieformalna norma opisana w RFC(Requests For Co....)
Pewien sposób postępowania prowadzący do rozwiązania postawionego zadania
Zadanie 35. Skrypt powłoki jest
Instrukcja obsługi terminala zaskowego
Procedura odzyskiwania omyłkowo usuniętych danych
Scenariuszem postępowania w sytuacji awaryjnej
Plikiem tekstowym zawierającym ciąg poleceń powłoki
Zadanie 34. Algorytm o oczekiwanej złożoności obliczeniowej n 3 W najlepszym przypadku będzie wymagał ilości operacji proporcjonalnej do n 3 Zawsze będzie dokładnie wymagał ilości proporcjonalnej do n 3 W najgorszym przypadku będzie wymagał ilości operacji proporcjonalnej do n 3 Średnio będzie wymagał ilości operacji proporcjonalnej do n 3 Zadanie 33. Liczba 127 8 w układzie dziesiętnym będzie miała wartość:
470
233
100100
1210
87
Zadanie 32. Wyrażenie if(x0) y=1; jest przykładem:
Instrukcji wejścia-wyjścia
Instrukcji skoku
Pętli o nieokreślonej liczbie przebiegów
Pętli o określonej liczbie przebiegów
Instrukcji warunkowej
Zadanie 31. Liczba 33 10 w układzie dwójkowym będzie miała postać:
1212
22
100001
1010
1021
Zadanie 30. Algorytm, który wymaga 1/20n 2 + 300n = 10n*log(n) + 30log(n) + 2000 dominujących operacji ma złożoność obliczeniową:
O(1)
O(n)
O(log(n))
O(n*log(n))
O(n 2 )
Zadanie 29. Suma szeregu S = ∑

(…)

… wykonywalnego
Przetłumaczeniu kodu źródłowego na język maszynowy
zmianie układu tekstu kodu źródłowego aby był czytelniejszy
Zadanie 25. Program napisany w assemblerze
Może być (po kompilacji) uruchomiony na danym procesorze o tej samej długości słowa maszynowego
Może być (po kompilacji) uruchomiony na dowolnym procesorze, który musi być jednak taktowany ściśle określona częstotliwością zegara…
… w komputerach gdyż:
Został wprowadzony aby nikt bez przygotowania informatycznego nie mógł używać komputera
Von Neuman to wymyślił i tak już zostało
Łatwo go zrealizować elektronicznie
Projektanci komputerów umieją liczyć tylko do dwóch
Zadanie 14. Rejestry procesora to:
Pełna dokumentacja techniczna i produkcyjna
Szczegółowa specyfikacja techniczna wraz z lista rozkazów
Wbudowane, niewielkie obszary pamięci…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz