Wzajemne wykluczanie

Systemy operacyjne, procesy

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1498

zaimplementować zadanie wzajemnego wykluczania dla procesów. Czas operacji na wspólnym zasobie symulować uŜywając...

blokady i zagłodzenia - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Sołtys
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

wtedy i tylko wtedy, gdy w systemie są jednocześnie spełnione cztery warunki (WKB): 1. wzajemne wykluczanie Przynajmniej jeden zasób...

Systemy operacyjne - pytania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

użytkowników: *false (można nadad prawa właścicielowi i jednej grupie użytkowników) -Przy wzajemnym wykluczaniu...

Synchronizacja procesów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Lewandowski
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

. Wzajemne wykluczanie – JeŜeli proces Pi wykonuje swoją sekcję krytyczną, wówczas Ŝadne inne procesy...

Kwadrat logiczny

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2541

wnioskowania bezpośredniego, które opierają się na twierdzeniu o wzajemnym wykluczaniu i dopełnianiu się zdań...

Systemy operacyjne - wykład 6

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

tego procesu. 4. Czekanie cykliczne 1. wzajemne wykluczanie Przynajmniej jeden zasób musi być niepodzielny, tzn...

Wykład - Przestrzeń adresowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Zadora
 • Systemy operacyjne i sieci
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

Znanych jest kilka podstawowych mechanizmów wzajemnego wykluczania umożliwiających synchronizację procesów...