Wytrzymałość materiałów moment bezwładności - strona 12

Wytrzymałość materiałów

  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2464

w programie studiów przedmiot „Wytrzyma o materia ów” i pragn pozna sposób wyznaczania momentów gn cych i si...

Projekt stropu stalowego - obliczenia

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż. Andrzej Duber
  • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

 93,2cm 2 5.3. Parametry wytrzymałościowe 1)Moment bezwładności względem osi y-y współpracującego...

Wykład (7) - Bix

  • Politechnika Śląska
  • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1687

, B y , Bz ) oraz momentu głównego sił bezwładności M B ( MBx ,MBy ,MBz ) należy przeprowadzić...

Mechanika - opracowane zagadnienia.

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Statystyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

i moment pędu. 13. Moment bezwładności pędu i energia kinetyczna w ruchu obrotowym: 14.Ruch postępowo...