Wyżarzanie - strona 16

Materiałoznawstwo - podstawy

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • mgr inż. Anna Duda-Kękuś
Pobrań: 399
Wyświetleń: 5047

krystalograficznej) Typy bliźniaków - wyżarzania - powstają w wyniku zaburzenia sekwencji ułożenia płaszczyzn...

Materiałki exam imir

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1813

do jednofazowej struktury, wyżarzanie odprężające jest zalecane w celu zapobiegania korozji naprężeniowej...

Sciąga matriałoznawstwo

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3052

własności mechaniczne i elektryczne można przez zastosowanie wyżarzania w odpowiednio dobranej temp...

Badania operacyjne

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Artur Prędki
  • Badania operacyjne
Pobrań: 938
Wyświetleń: 2765

Wstęp Kilka słów o przedmiocie Tematem zajęć będą Metody Optymalizacji a nie same Badania Operacyjne. Ponieważ większość z tych metod powstała na potrzeby Badań Operacyjnych, pozostaniemy przy tej drugiej nazwie. Zajmować będziemy się metodami optymaliza cji , służącymi do rozwiązywania problemów...

Studia II stopnia, Kraków, AGH, wydz inżynierii metali i informatyki p...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1505

Zestawienie pytań egzaminacyjnych składa się z 500. Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia są obowiązkowym zestawem zagadnień na egzamin wstępny na studia uzupełniające magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunek informatyka stosowana.                   ...