Wspólnota Europejska a UE - strona 79

Wykład - Rada Unii Europejskiej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Stanisław Konopacki
  • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 420

) jest głównym organem decyzyjnym Wspólnot Europejskich, posiada siedzibę w Brukseli. Dawniej była nazywana Radą...

Prawo instytucjonalne UE

  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1967

-instytucja pomocnicza Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom). 25.3.1957, w Rzymie, wszedł 1.1. 1958...

Zasady pzekraczania granic UE

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1176

w Państwach Członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską. [poprzednio obwiązywały...

Chiny - Unia Europejska, opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Agata Ziętek
  • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

oraz przedstawiała wspólnoą strategię UE wobec Chin. Kolejne dokumenty tego typu wydano w latach 1998, 2001, 2003...

Okres lat 2000 i programy

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka regionalna UE
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

sektora i obszarów wiejskich do członkostwa w UE oraz pomoc we wdrażaniu dorobku prawnego Wspólnot...