Współczynnik dzietności - strona 3

Demografia - pojęcia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Franciszek Stokowski
 • Demografia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1127

urodzeń PL Udział chł. wśród ur. - 513-521/1000 Współczynnik dzietności w PL - 0.484 PL - 38 mln 135 tys...

Zagadnienia z demografii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

) współczynnik dzietności? współczynnik dzietności (płodności całkowitej, dzietności teoretycznej) – to suma...

Ruch naturalny ludności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Grecka
 • Geografia społeczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1869

syntetyczne (znaczenie produkcyjne)- próba przewidzenia zjawisk demograficznych. - współczynnik dzietności...

Expose Sikorskigo- ćwiczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

kobieta w wieku rozrodczym). W Polsce współczynnik dzietności wynosi 1,2, a w krajach zachodnich waha...

Zmiana liczby ludności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798

nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń. Zapewnienie takie wymagało by współczynnika dzietności...

Demografia wykład 10

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Demografia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1652

rozrodczym. Współczynnik ten jest iloczynem współczynnika dzietności i współczynnika wyrażającego częstość...