Współczynnik determinacji - strona 18

Analiza kanoniczna - charakterystyka

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Wielowymiarowa analiza porównawcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1610

, (7.19) , j'=q+1, q+2,...,m; l=1,2,...,s. (7.20) kwadrat współczynnika korelacji, czyli współczynnik...

Ekonometria - weryfikacja założeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Barbara Zofia Będowska-Sójka
 • Ekonometria
Pobrań: 168
Wyświetleń: 672

– liczba obserwacji R2 – współczynnik determinacji równania Jeśli wartość statystyki chi-kwadrat...

Podstawy ekonometrii - Model

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Topolewski
 • Ekonometria
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

: współczynnik determinacji: R2 = 1 - φ2 Współczynnik determinacji przyjmuje wartości z przedziału [0,1...

Test Dickeya i Fullera - omówienie.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria dynamiczna i finansowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1106

współczynnikiem determinacji dla oszacowanego równania (Charemza i Deadman (1997), str. 116). Nie ka dy proces...

Ekonometria - całość

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1400

| ≤ ... ≤ |rk| - zapis korelacyjny: R0 = Rα + Rε, - estymatory: = R-1R0, - współczynnik determinacji: R2 = R0TR...