Współczynnik beta - strona 6

Portfel inwestycyjny - skrypt

 • dr hab. Witold Bolt
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4627

Opracowanie jest bardzo szczegółowe i napisane w jasny i przejrzysty sposób, zawiera 55 stron. Plik zawiera także bardzo dużo przykładów liczbowych, tabel i wykresów ilustrujących opisywane zagadnienia. Tematyka obejmuje następujące zagadnienia. Stopy zwrotu w warunkach ryzyka: rozkład prawdopodobi...

Rynki finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Raganiewicz
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 1540
Wyświetleń: 5943

ważonych ryzykiem ROE prze współczynnik beta W 1995 roku kapitalizacja giełd wynosiła: 4%PKB 2%PKB 5,5%PKB...

Portfel inwestycyjny w pigułce

 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 455
Wyświetleń: 6384

Dr hab. Tadeusz W. Bołt. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Stopy zwrotu w warunkach ryzyka. Rozkład prawdopodobieństwa stopy zwrotu - wzory, wykresy. Przykłady zadań. Wartość oczekiwana oraz wariancja i odchylenie stopy zwrotu. Współczynnik zmienności i ryzyko relatywne. Semiwariancja i semiodchy...

Rola ryzyka w działalności gospodarczej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4158

Dotyczy w szczególności roli ryzyka w działalności gospodarczej. Składa się z 42 stron i zawiera opracowania następujących zagadnień: niepewność i ryzyko, gra fair i gra nie fair, postawy wobec ryzyka, malejąca użyteczność krańcowa, zdolność do ponoszenia ryzyka, ubezpieczenie, łączenie ryzyka, dzi...

Skrypt z Zarządzania portfelem inwestycyjnym UG/WSB

 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4809

W niniejszym materiale znajduje się opracowanie takich tematów jak: stopy zwrotu jako zmienne losowe, rozkład prawdopodobieństwa stóp zwrotu, wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, semiwariancja, semiodchylenie standardowe stóp zwrotu, rozkład normalny, korel...

Pytania na egzamin - Ryzyko operacyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kamila Stańczak-Strumiłło
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1589

) zmianami w strukturze aktywów 16. Jeżeli współczynnik Beta spółki wynosi 0,5 to o akcjach spółki powiemy...

Rynki finansowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

jednowskaźnikowy model oparty na współczynniku beta, co znacznie uprościło model i spowodowało standaryzację...

Rola ryzyka w działalności gospodarczej - Ubezpieczenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

Rola ryzyka w działalności gospodarczej. Działania i instytucje zabezpieczające przedsiębiorstwa przed ryzykiem Niepewność i ryzyko Każdej działalności ludzkiej towarzyszy ryzyko. Stała obecność niepewności i ryzyka ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia mechanizmów działalności gospodarczej, a ...

Rola ryzyka w działalności gospodarczej - gra korzystna

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2835

Rola ryzyka w działalności gospodarczej. Działania i instytucje zabezpieczające przedsiębiorstwa przed ryzykiem1. Niepewność i ryzyko[1]Każdej działalności ludzkiej towarzyszy ryzyko. Stała obecność niepewności i ryzyka ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia mechanizmów działalności gospodarcze...