Wskaźnik ogólnego zadłużenia - strona 8

Analiza finansowa spółki "Bakoma"

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 924

ze sprzedaży. Analiza zadłużenia zobowiązania ogółem 1).Wskaźnik ogólnego zadłużenia = —————————— x 100 aktywa...

Egzamin 2005

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Analiza finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

możliwość do regulowania zob. Dodatkowo zaliczyłbym Wskaźnik ogólnego zadłużenia = Zob/Aktywa - informuje...

Analiza finansowa i istota analizy

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 651

ISTOTA ANALIZY Analiza jest to rozkład, rozczłonkowanie danego przedmiotu na części w celu jego lepszego poznania. Analizie można poddać każdy przedmiot, każde zjawisko, w celu jego lepszego poznania. Jest to metoda postępowania badawczego, która polega na rozłożenia badanego zjawiska na części i r...

Analiza finansowa - istota

  • Analiza finansowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2527

ISTOTA ANALIZY 1RODZAJE ANALIZY EKONOMICZNEJ 3METODY ANALIZY FINANSOWEJ 3BILANS 3Wskaźniki oceny aktywów 3Wskaźniki oceny pasywów 3Rodzaje kapitału: 3ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO 3ANALIZA KOSZTÓW 3ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO 3ANALIZA WSKAŹNIKOWA 3ISTOTA ANALIZY Analiza jest to rozkład, rozczłonkowani...