Analiza finansowa - farmaceutyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa - farmaceutyka - strona 1 Analiza finansowa - farmaceutyka - strona 2 Analiza finansowa - farmaceutyka - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: analiza finansowa, wstępna analiza bilansu, ocena struktury majątku i kapitałów w przedsiębiorstwie, analiza struktury majątkowej, analiza struktury kapitałów, ocena struktury kapitałowo-majątkowej, badanie płynności finansowej, ocena stopnia zadłużenia, analiza sprawności działania, analiza rentowności, rentowność sprzedaży, rentowność majątku, rentowność finansowa, wstępna analiza rachunku wyników, załączniki, wskaźnik wyposażenia przedsiębiorstwa w środki gospodarcze, wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi, wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym, zestawienie aktywów i źródeł ich finansowania, aktywa i pasywa bieżące, zestawienie bilansowe, wskaźnik zyskowności kapitału własnego, wskaźnik rentowności majątku, wskaźnik rentowności sprzedaży netto, wskaźnik rotacji środków trwałych, wskaźnik rotacji środków płynnych, wskaźnik globalnego obrotu aktywami = wskaźnik rotacji aktywów, wskaźnik poziomu zobowiązań w koszcie własnym sprzedaży, wskaźnik rentowności sprzedaży brutto, wskaźnik operacyjności, wskaźnik zadłużenia długoterminowego, cykl środków pieniężnych = obrót zapasami + okres ściągania należności - okres płacenia zobowiązań, wskaźnik płacenia zobowiązań w dniach = wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik cyklu, należności, kapitał obrotowy w dniach obrotu, wskaźnik rotacji należności, wskaźnik cyklu zapasów w dniach, wskaźnik obrotu zapasami, wskaźnik wysokiej płynności finansowej, wskaźnik bieżącej płynności finansowej.

 
 
analiza finansowa
   
 
 
 
 
spis treści
I. Wstępna analiza bilansu 3
1. Ocena struktury majątku i kapitałów w przedsiębiorstwie 3
a) Analiza struktury majątkowej 3
b) Analiza struktury kapitałów 4
2. Ocena struktury kapitałowo-majątkowej 5
II. Badanie płynności finansowej 7
III. Ocena stopnia zadłużenia 10
IV. Analiza sprawności działania 11
V. Analiza rentowności 13
1. Rentowność sprzedaży 13
2. Rentowność majątku 13
3. Rentowność finansowa 14
VI. Wstępna analiza rachunku wyników 14
VII. załączniki 16
 
 
 
I. Wstępna analiza bilansu
1. Ocena struktury majątku i kapitałów w przedsiębiorstwie
 
a) Analiza struktury majątkowej
 
Analizując majątek przedsiębiorstwa zauważamy zmiany w strukturze podstawowych składników aktywów. W 1995 r. majątek trwały stanowił około 25% wartości aktywów, aby stopniowo spadać w roku 1996 do 23%, natomiast w ostatnim roku analizy aż do około 12%. Podstawowymi składnikami majątku trwałego są rzeczowe składniki majątku trwałego które stanowią jego około 99% we wszystkich latach analizy. Wartości niematerialne i prawne stanowią niewielką grupę, w drugim roku analizy obserwujemy nieznaczny wzrost ich udziału. Ponieważ obserwujemy wzrost udziału majątku obrotowego a spadek udziałowy majątku trwałego w aktywach należy założyć że wzrasta elastyczność firmy oraz jej zdolność do wypracowania zysku.
Majątek obrotowy w pierwszym roku analizy stanowił przeszło 74% majątku, z roku na rok obserwuje się wzrost jego udziału do 88% majątku w 1997 roku. W majątku obrotowym przez wszystkie lata dominują należności wzrastając z 48% w 95 do 68% w roku 1997. Obserwuje się również nieznaczne zmiany w zapasach które w drugim roku analizy wynoszą około 26% by w 1997 r. spaść do około 19%. Środki pieniężne stanowią bardzo niewielki udział w majątku obrotowym. W roku 1995 w majątku obrotowym dominowały należności i lata następne przynoszą dalszy niepokojący ich wzrost, który zapewne jest rezul

(…)

… przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania zasobów majątkowych firmy służą wskaźniki sprawności działania.
Wskaźnik operacyjności = 95 r. 96 r. 97 r.
88% 88% 88%
 
W tej wysokości, stały poziom wskaźnika operacyjności świadczy o ustabilizowanej sytuacji firmy i prawidłowej efektywności gospodarowania kosztami.
 
 
Wskaźnik poziomu zobowiązań w koszcie własnym sprzedaży =
= 95 r. 96 r. 97 r.
19% 22% 25%
Firma…
…. 97 r.
2,4% 0,82% 2,90%
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto = 95 r. 96 r. 97 r.
0,95% 0,35% 1,83%
W pierwszych dwóch latach analizy rentowność sprzedaży jest zbyt mała, aczkolwiek tendencja wzrostowa w roku 97 świadczy pozytywnie o zdolności firmy do generowania zysku.
 
2. Rentowność majątku
 
Wskaźnik rentowności majątku = 95 r. 96 r. 97 r.
3,43% 1,19% 6,13%
 
Wskaźnik ten wyznacza ogólną zdolność…
… obrazuje okres czasu jaki upływa od momentu odpływu gotówki przeznaczonej na regulowanie zobowiązań do momentu przepływu gotówki z pobranych należności. Im krótszy cykl środków pieniężnych, tym jest on bardziej korzystny dla firmy. Krotki cykl środków pieniężnych oznacza bowiem, że pieniądze zainwestowane są w aktywa bieżące. Pomimo wzrostu okresu obrotu środków pieniężnych z 3-do 13 dni cykl…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz